Hướng dẫn nâng cấp tools hack ps4 ESP8266

Hướng dẫn nâng cấp tools hack ps4 ESP8266 Bước 1 : Tải update mới 5.05 SuperManh ver 4: http://www.mediafire.com/file/hi93bd9gegkhrbx/SuperManh%20ver%204.bin (hỗ trợ ổ ngoài) SuperManh ver 2 : http://www.mediafire.com/file/r3z4qqpatho93ik/SuperManh+ver+2.bin Bước 2:  Tải phần mềm NodeMCU-PyFlasher – http://www.mediafire.com/file/be3kl5mgvgv6245/NodeMCU-PyFlasher-3.0-x86.exe Bước 3 : chọn serial port ( có nút làm tươi ) –> sổ ra sẽ ra …