TheFlow making progress with running the PSP’s Grand Theft Auto games on the PSVita at its native resolution (960×544) – You may soon be able to play GTA without blurriness on your PSVita!

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *