Lan-play trên Switch ( chơi online switch hack)

Nay được 1 bác chỉ chơi diablo cùng nhau khá ngon giờ cần tìm 1 vài chiến hữu quẩy game giờ rảnh rỗi
 
Cần PC chắc chắn rồi
Bước 1 lên : http://www.lan-play.com/download tải bản dành cho hệ điều hành.
Bước 2 : Mở phần mền lan-lay nhập “switch-la.nplay.asia:11451” nhìn hình dưới.
Bước 3: Trên switch vào phần internet – chọn wifi đang sử dụng rồi thêm các thông số sau
You need to manually edit the configuration of your local network with this informations.
IP Address Settings
IP Address: 10.13.XX.YY xx.yy tuỳ ý
Subnet Mask:
255.255.0.0
Gateway:
10.13.37.1

DNS settings
Primary DNS:
163.172.141.219
Secondary DNS:
207.246.121.77

Sau khi thêm ok thì lưu lại connect wifi đó rồi vào game chọn mục lan là có thế người chơi khác nếu cùng đang sự dụng ứng dụng trên. Mình chơi xuất hình lên tivi nên chụp ảnh hơi mở ae thông cảm. mà chơi mượt k giật lag..
Hình ảnh có thể có: văn bản
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'System Settings Screen Brightness Screen Lock Internet Settings Parental Controls Test Connection Internet Connection status Data Management Console MAC address ess User Network device Connected via Connectedi-Fi Wi-Fi Security Mii Channel Signalstrength strength IP addr ess amiibo WPA2 WPA2-PSK (AES) 100 Subnet mask 255.255.0.0 Back OK'
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Connect to This Network Change Settings Delete Settings Back OK'
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'EIGv IP Address Settings IP Address Manual Subnet Mask Gateway 255.255.000.000 DNS Settings 010.013.037.001 Primary DNS Manual Secondary DNS 163.172.141.219 207.246.121.077 121.077 Save Back OK'
Không có mô tả ảnh.