Fatal Frame IV: Mask of the Lunar Eclipse VIỆT HÓA

Fatal Frame IV: Mask of the Lunar Eclipse

Thể loại: Kinh dị sinh tồn
Sản xuất: Tecmo, Grasshopper Manufacture, Nintendo
Phát hành: Nintendo
Ngày phát hành: 31/07/2008

2be192ba56d331a04859e3102b632624.png

Giới thiệu

Dịch được phần cuối còn thiếu trong series, mừng quá lên bài luôn. Nhưng đây có thể là dự án vất vả nhất từ trước tới nay của mình, game không dài nhưng sẽ mất nhiều thời gian ở phần kỹ thuật :(

Thực hiện

Xin cảm ơn

  • Nghiên cứu của Tempus và Daedalus.
  • Oblivion và Lâm Tươi (sẽ) giúp đỡ về dịch thuật.

Tiến độ

pubchart

Một số hình ảnh

R4ZJ01_2022-01-07_10-00-53.png
R4ZJ01_2021-12-31_19-12-29.png
R4ZJ01_2021-12-29_13-04-25.png

Last edited: